Publiczne Przedszkole w Zdunach tworzy
w roku szkolnym 2018-2019:

  • 8 oddziałów przedszkolnych w Zdunach,
  • 3 oddziały w Bestwinie
  • 1 oddział w Konarzewie.