PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

Dyrektor:  Kinga Kalak


Pracownicy pedagogiczni w Zdunach:

Lidia Skrzypczak

nauczyciel

Elżbieta Waldowska

nauczyciel /terapeuta pedagogiczny

Angnieszka Baran

nauczyciel

Małgorzata Wieruszewska

nauczyciel /terapeuta pedagogiczny

Aldona Wilkowska

katecheta/nauczyciel /terapeuta ruchowy

Ewa Grucela

nauczyciel /logopeda

Monika Dąbrowska

nauczyciel /logopeda/ socjoterapeuta

Romana Wojcieszak

nauczyciel

Estera Woźniak

nauczyciel / oligofrenopedagog/terapeuta pedagogiczny

Agnieszka Zagrodnicka

logopeda/ nauczyciel

Kinga Swendracka

nauczyciel j. angielskiego/ nauczyciel

Małgorzata Gorwecka

nauczyciel wspomagający/ oligofrenopedagog/ surdopedagog/ tyflopedagog

Roksana Cienkusz

nauczyciel wspomagający/ oligofrenopedagog/ surdopedagog/ tyflopedagog / terapeuta SI

Pozostali pracownicy w Zdunach

Sylwia Krzyżyńska

główna księgowa

Ewelina Dyczkowska

pomoc administracyjna

Katarzyna Tórz

intendent

Jolanta Chlebowska

pracownik obsługi

Regina Rybicka

pracownik obsługi

Monika Bilińska

pracownik obsługi

Julita Droszczak

pracownik obsługi

Anna Borkiewicz

pracownik obsługi

Izabela Kokot

pracownik obsługi

Katarzyna Czajka

pracownik obsługi

Aleksandra Kuchta

kucharka

Renata Kapała

kucharka

Nauczycielki w Bestwinie

Justyna Frala
Ilona Andrzejewska
Aneta Kołaska
Kinga Swendracka

Pracownicy obsługi w Bestwinie:

Dorota Przybylska
Katarzyna Michałowska

Nauczycielki w Konarzewie

Barbara Ide
Aldona Wilkowska

Pracownicy obsługi w Konarzewie

Krystyna Bartek